O stanie wojennym w Polsce

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Belwederze zebrała się Rada Państwa, która przyjęła dekrety pozwalające na wprowadzenie stanu wojennego. Dekrety te były niezgodne z obowiązującą wówczas konstytucją. Głos sprzeciwu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wyraził jedynie Ryszard Reiff.

Już rankiem 13 grudnia w radio nadawało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował on mieszkańców kraju o wprowadzeniu stanu wojennego. Później wystąpienie to zaczął nadawać także pierwszy program telewizji. Wraz z dekretem o wprowadzeniu stanu wojennego powołano do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

Część organów administracji państwowej, telekomunikacja, energetyka, górnictwo, komunikacja zostały zmilitaryzowane. Zmilitaryzowano również porty morskie i sto dwadzieścia dziewięć fabryk, które dla gospodarki państwa miały kluczowe znaczenie. We wszystkich tych obiektach pojawili się komisarze wojskowi.

Jeszcze 12 grudnia w godzinach popołudniowych do mieszkań działaczy związku zawodowego „Solidarność”wkroczyli pracownicy Służby Bezpieczeństwa. Większość z nich zostało internowanych, wśród nich był Lech Wałęsa.  Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego na terenie całego kraju od godziny 22.00 do godziny 6.00 obowiązywała godzina milicyjna. Zostało ograniczone prawo swobodnego podróżowania – aby móc wyjechać z miasta zameldowania należało uzyskać przepustkę. Zawieszona została działalność związków zawodowych i organizacji społecznych.

Stan wojenny został wprowadzony w niedzielę, a już w poniedziałek zastrajkowały wszystkie stocznie, kopalnie, huty i porty. Do strajku przystąpiła także spora liczba fabryk przemysłu lekkiego i metalowego. Wszystkie strajki bardzo brutalnie zostały spacyfikowane przez jednostki milicji, a w szczególności przez oddziały ZOMO. Do największej tragedii doszło 16 grudnia w kopalni „Wujek” w Katowicach. Wobec strajkujących górników użyta została broń palna. Śmierć poniosło dziewięciu górników. Najdłużej strajkowali górnicy zatrudnieni w kopalni „Piast”. Tam strajk trwał aż do 28 grudnia. Po jego zakończeniu dwa tysiące robotników zostało pozbawionych pracy. 23 grudnia prezydent USA Ronald Reagan ogłosił nałożenie na Polskę sankcji ekonomicznych.

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *