Los ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Pod koniec XI wieku do Polski zaczęła napływać pierwsza fala ludności żydowskiej. Przez wieki, aż do wieku XX Polacy i Żydzi żyli ze sobą w lepszych lub gorszych stosunkach. Do wybuchu II wojny światowej na ziemiach polskich mieszkało 3,5 miliona Żydów, dziesięć procent z nich utożsamiało się z narodowością polską.

Ich sytuacja uległa dramatycznej zmianie we wrześniu 1939 roku, po klęsce kampanii wrześniowej. Już na kilka lat przed wybuchem wojny do Polski docierały wieści o prześladowaniach Żydów w III Rzeszy. Ale pogłoskom tym często nie dawano wiary. Dopiero jesienią 1939 roku okazało się, do czego zdolny jest niemiecki okupant.

Żydzi, którzy zamieszkiwali tereny wcielone do III Rzeszy zostali w większości wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa. Wszystkie lokale będące własnością ludności żydowskiej miały zostać oznakowane żółtą gwiazdą Dawida. Zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci powyżej dziesiątego roku życia mieli obowiązek nosić gwiazdę na ubraniach. Zabroniono im przebywania w parkach i innych miejscach publicznych.

Już w październiku 1939 roku w większości miast Niemcy rozpoczęli tworzenie gett. Na ziemiach polskich takich wydzielonych dzielnic dla ludności żydowskiej powstało około czterystu. W Generalnym Gubernatorstwie największym gettem było getto warszawskie, a na ziemiach, które wcielono do Rzeszy, łódzkie. Warunki życia w gettach pogarszały się z każdym rokiem wojny. Większość z nich została zamknięta, otoczona zasiekami z drutu kolczastego lub murami. Taki mur otaczał między innymi getto warszawskie. Żywność była racjonowana w bardzo skąpych, głodowych ilościach. Większości mieszkańców gett groziła śmierć głodowa.

Około roku 1941 powstał plan „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Zgodnie z tym planem naród żydowski miał przestać istnieć. Hitlerowcy zbudowali na ziemiach polskich cztery obozy śmierci: Sobibór, Treblinkę, Bełżec i Chełmno nad Nerem. Ośrodkami zagłady stały się także już istniejące obozy koncentracyjne, przede wszystkim Auschwitz-Birkenau i Majdanek. Żydzi przywożeni do obozów śmierci trafiali prosto do komór gazowych. Ginęli w nich nie tylko polscy Żydzi, ale Żydzi z całej Europy. Likwidację getta warszawskiego rozpoczęto 22 lipca 1942 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *